Skip to main content

Dugo skladištenje robe

Dexion konzolni regalni sistem za skladištenje lakše dugačke robe (npr. drvo, cijevi, letvice ili slični materijali) kod koje je potreban siguran i jednostavan pristup.

Ovaj konzolni regal je izrađen od čvrstog praškasto premazanog čelika, a raspoloživ je kao jednostrani regal uz zid ili dvostrani regal za središnji pristup sprijeda i straga. Prije svega je namijenjen za lakše materijale koji imaju veću veličinu.

Lagani konzolni regal
Lagani konzolni regal
More info
Teška konzolni regal
Teška konzolni regal
More info