Rukovanje dugačkom robom

  • Dexion konzolni regal - za rukovanje lakšom dugačkom robom

    Dexion konzolni regal - za rukovanje lakšom dugačkom robom

    Dexion konzolni regalni sistem za skladištenje lakše dugačke robe (npr. drvo, cijevi, letvice ili slični materijali) kod koje je potreban siguran i jednostavan pristup.

  • Konzolni regali

    Konzolni regali

    Konzolni regal idealan je za skladištenje dugačke robe obzirom da nema prednje stupove koji bi smetali prilikom postavljanja i preuzimanja robe. Viljuškaru su dostupne sve razine.